采办奥德赛前必看,车主是如许评价奥德赛的

MPV一直是比力受公共接待的车型 ,只不外消费者的购车选择有许多 。若想要脱颖而出,那末就必需患上有超乎平常的特色。

今天为各人保举的是奥德赛,这款车在一样平常使用中到底有着如何的体现?接下来就让咱们来听听奥德赛的车主是怎样评价的 !

奥德赛定位为一款MPV ,售价区间为23.58-35.48万元 ,外不雅总体很是优雅,这方面的设计别具一格。内饰很是奢华,结构和配置上都做的很是精彩 。其竞争敌手锁定在上汽年夜通 RG20、宝马2系多功效旅行车 、威霆等 。

在同级另外MPV中 ,奥德赛的乘坐空间体现有着较年夜的上风,其主销车型拥有4861妹妹的车身长度和2900妹妹的轴距,以身高175cm的体验者为例 ,坐进车内,其头部及腿部的勾当规模还算余裕。

至于配置的富厚水平,就以主销车型为例 ,奥德赛标配了倒车影像、无钥匙进入、年夜灯高度可调 、主动空调 、前排座椅电动调治、OTA进级、交通标记辨认(TSR) 、自顺应巡航节制(ACC/IACC)、制动力分配(EBD/CBC)、感到后备箱等。

至于动力,其主销车型接纳了一套2.0L L4 146马力天然吸气的动力体系,此中策动机最年夜功率为107KW,最年夜扭矩175牛•米;电念头最年夜功率为135KW ,最年夜扭矩为315牛•米 。车主给出了相称高的评价,显然用户对于于奥德赛的动力很是满足。油耗体现拿到了很是不错的评价,假如对于用车成本有要求的话 ,那末奥德赛是值患上采办的。

综合来看 ,奥德赛的口碑评分成就比力精彩,此中奥德赛在油耗 、外不雅和空间几个方面的体现较为凸起,以是假如您重要注重这几项 , 那末奥德赛可以重点思量 。

亚搏手机版官方下载-app下载
【读音】:

MPVyī zhí shì bǐ lì shòu gōng gòng jiē dài de chē xíng ,zhī bú wài xiāo fèi zhě de gòu chē xuǎn zé yǒu xǔ duō 。ruò xiǎng yào tuō yǐng ér chū ,nà mò jiù bì xū huàn shàng yǒu chāo hū píng cháng de tè sè 。

jīn tiān wéi gè rén bǎo jǔ de shì ào dé sài ,zhè kuǎn chē zài yī yàng píng cháng shǐ yòng zhōng dào dǐ yǒu zhe rú hé de tǐ xiàn ?jiē xià lái jiù ràng zán men lái tīng tīng ào dé sài de chē zhǔ shì zěn yàng píng jià de !

ào dé sài dìng wèi wéi yī kuǎn MPV,shòu jià qū jiān wéi 23.58-35.48wàn yuán ,wài bú yǎ zǒng tǐ hěn shì yōu yǎ ,zhè fāng miàn de shè jì bié jù yī gé 。nèi shì hěn shì shē huá ,jié gòu hé pèi zhì shàng dōu zuò de hěn shì jīng cǎi 。qí jìng zhēng dí shǒu suǒ dìng zài shàng qì nián yè tōng RG20、bǎo mǎ 2xì duō gōng xiào lǚ háng chē 、wēi tíng děng 。

zài tóng jí lìng wài MPVzhōng ,ào dé sài de chéng zuò kōng jiān tǐ xiàn yǒu zhe jiào nián yè de shàng fēng ,qí zhǔ xiāo chē xíng yōng yǒu 4861mèi mèi de chē shēn zhǎng dù hé 2900mèi mèi de zhóu jù ,yǐ shēn gāo 175cmde tǐ yàn zhě wéi lì ,zuò jìn chē nèi ,qí tóu bù jí tuǐ bù de gōu dāng guī mó hái suàn yú yù 。

zhì yú pèi zhì de fù hòu shuǐ píng ,jiù yǐ zhǔ xiāo chē xíng wéi lì ,ào dé sài biāo pèi le dǎo chē yǐng xiàng 、wú yào shí jìn rù 、nián yè dēng gāo dù kě diào 、zhǔ dòng kōng diào 、qián pái zuò yǐ diàn dòng diào zhì 、OTAjìn jí 、jiāo tōng biāo jì biàn rèn (TSR)、zì shùn yīng xún háng jiē zhì (ACC/IACC)、zhì dòng lì fèn pèi (EBD/CBC)、gǎn dào hòu bèi xiāng děng 。

zhì yú dòng lì ,qí zhǔ xiāo chē xíng jiē nà le yī tào 2.0L L4 146mǎ lì tiān rán xī qì de dòng lì tǐ xì ,cǐ zhōng cè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ wéi 107KW,zuì nián yè niǔ jǔ 175niú •mǐ ;diàn niàn tóu zuì nián yè gōng lǜ wéi 135KW,zuì nián yè niǔ jǔ wéi 315niú •mǐ 。chē zhǔ gěi chū le xiàng chēng gāo de píng jià ,xiǎn rán yòng hù duì yú yú ào dé sài de dòng lì hěn shì mǎn zú 。yóu hào tǐ xiàn ná dào le hěn shì bú cuò de píng jià ,jiǎ rú duì yú yòng chē chéng běn yǒu yào qiú de huà ,nà mò ào dé sài shì zhí huàn shàng cǎi bàn de 。

zōng hé lái kàn ,ào dé sài de kǒu bēi píng fèn chéng jiù bǐ lì jīng cǎi ,cǐ zhōng ào dé sài zài yóu hào 、wài bú yǎ hé kōng jiān jǐ gè fāng miàn de tǐ xiàn jiào wéi tū qǐ ,yǐ shì jiǎ rú nín zhòng yào zhù zhòng zhè jǐ xiàng , nà mò ào dé sài kě yǐ zhòng diǎn sī liàng 。